Οι εκλογές που θα αποφασίσουν το μέλλον της Ευρώπης

Link

Γιατί οι ψηφοφόροι πρέπει να τις πάρουν στα σοβαρά

Η ΕΕ έχει πολλά πράγματα, αλλά η ελκυστικότητα δεν είναι ένα από αυτά.

  • Saim Saeed
  • Foreign Affairs

Έχοντας εμμονή με τις διαδικασίες, τις εκθέσεις, και τις επιτροπές, ήταν πάντα ένας μπαμπούλας για τις κυβερνήσεις τόσο εντός όσο και έξω από αυτήν, ένα σύμβολο συνταγματικής υπερβολής και…

Υπάρχει κάτι σε αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η οργάνωση της ΕΕ είναι αντίθετη με εκείνη οποιασδήποτε άλλης κυβέρνησης.

Οι συμβιβασμοί που έφτιαξαν οι σχεδιαστές της για να εξισορροπείται η…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.