Η χαμένη ευκαιρία των Βυζαντινών για κυριαρχία στην Δυτική Ευρώπη

Link

Η επέκταση της κυριαρχίας του Βυζαντίου στις περιοχές αυτές ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξή του σε ευρωπαϊκή υπερδύναμη.

  • Ιωάννης Παγουλάτος
  • HuffPost

Μέχρι τον 11ο μ.Χ αιώνα, μια από τις βασικές επιδιώξεις της εξωτερικής πολιτικής των Βυζαντινών ήταν η ενίσχυση της παρουσίας τους στην Δύση.

Το 902, η Κωνσταντινούπολη είχε χάσει τον έλεγχο της Σικελίας από τους Άραβες, ενώ διατηρούσε υπό την κατοχή της μόνο κάποια εδάφη της νοτίου Ιταλίας.

Η επέκταση της κυριαρχίας του Βυζαντίου στις περιοχές αυτές ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξή του σε ευρωπαϊκή υπερδύναμη.

Προκειμένου να…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.