Αποτροπή και όχι κατευνασμός με εθνική ισχύ και συμμαχίες

Link

Οι ανατρεπτικές αλλαγές στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της Ευρώπης και της χώρας μας δημιουργούν ανασφάλεια αλλά και φόβο στους πολίτες.

  • Άννα Διαμαντοπούλου
  • Liberal – Φιλελεύθερος

Πόσο μάλλον όταν είναι επιβαρυμένοι με την πληγωμένη αυτοπεποίθηση και την έλλειψη αισιοδοξίας για την ισχύ και την πορεία της χώρας μας.

Η περίοδος που διανύουμε δεν είναι «στιγμιαία».

ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÌÅ ÔÏÍ ÆÉÃÊÌÁÑ ÃÊÁÌÐÑÉÅË ÁÍÔÉÊÁÃÊÅËÁÑÉÏÓ ÊÁÉ ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÅÎÙÔÅÑÉÊÙÍ ÔÇÓ ÃÅÑÌÁÍÉÁÓ ÁÐÏ ÔÏ ÄÉÊÔÕÏ ÃÉÁ ÔÇÍ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ  ÁÍÍÁ ÄÉÁÌÁÍÔÏÐÏÕËÏÕΗ μελέτη της ιστορίας και η ανάλυση των νέων δεδομένων στην ισορροπία του οικονομικού ανταγωνισμού διεθνώς, δείχνουν ότι οι αναταραχές στην περιοχή θα συνεχιστούν.

Είναι εμφανές ότι όσον αφορά στην Ελλάδα (αλλά και στην Ευρώπη), η χώρα που…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.