Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (και) στο Νότιο Αιγαίο;

Link

Ο φετινός Νοέμβριος ξεκίνησε με τη μεγάλη Έκθεση για την Κ.ΑΛ.Ο.

Και κλείνει με τη διαμάχη γύρω από το κοινωνικό μέρισμα.

Δύο σημαντικές πτυχές της πολιτικής της κυβέρνησης και του σχεδιασμού της. Αναδιανομή αφενός, αλλαγή παραγωγικού υποδείγματος αφετέρου.

Megal 3cΆμεση απάντηση από τη μία μεριά, μακρόπνοη στρατηγική, που αρχίζει ήδη σήμερα, από την άλλη.

Σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε, με κάποιες πρώτες σκέψεις, τη σημερινή κατάσταση της Κοινωνικής Οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο, που είναι περιορισμένη και τις προοπτικές της.

Ξεκινούμε με μία…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*