Κεϊνσιανισμός, νεοφιλελευθερισμός και μετά;

Link

Η συνάντηση κορυφής των χωρών της Ε.Ε. στο Γκέτεμποργκ στο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας και δικαιοσύνης για τους πολίτες πραγματοποιήθηκε από ηγέτες και αντιπροσώπους εταίρων, που θέλουν χωριστά να επιμελούνται και να λύνουν αυτά τα προβλήματα στις χώρες τους.

Ηγέτες εταίρων χωρών διαφορετικών οικονομικών μοντέλων και ταχυτήτων ανάπτυξης, κοινωνικής αντίληψης και ανισοτήτων μεταξύ τους.

Jel 1aΤο ερώτημα λοιπόν είναι, ιδίως συντηρητικών του νεοφιλελευθερισμού, τι τη θέλανε αυτή τη συμβουλευτική συνάντηση κορυφής;

Γιατί έπρεπε να…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*