Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα – Πλεόνασμα 3,5% και Ανάπτυξη 2,6% ως το 2021

Link

Αξιολόγηση των Μακροοικονομικών & Δημοσιονομικών Προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021

Πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ ως και το 2021 και ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης από 2,2 ως 2,6% προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής…

Prauv 3cΤο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ), αξιολογώντας τις μακροοικονομικές και…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*